Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Naši zaměstnanci


Recepce

Jana Jarošová

Barbora Lopuchovská

Hospodářka

SM Bedřiška OP (Mgr. Marie Neradová)

Vychovatelna

Bc. Nadiia Donchenko (vedoucí vychovatelka)

Bc. Klára Řiháková

Mgr. Martina Fojtíková

Školní jídelna

Jana Šanderová (vedoucí jídelny)

Marie Dědková

Lenka Černá

SM Františka OP (Marta Synková)

Údržba

Jaroslav Kraus

Vedení KDS

SM Bernadeta OP (Mgr. Jarmila Prášková)