Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Stravování pro ostatní strávníky


Jídelna KDS je přístupná strávníkům s aktuálně platnou stravenkou nejdříve 15 min před řádnou výdejní dobou, strávníci jsou povinni opustit jídelnu nejpozději 15 min po řádné výdejní době. Při vstupu do budovy je nutné prokázat se platnou průkazkou strávníka. Do prostor KDS není povoleno vodit další cizí osoby.

  • Oběd je vždy tvořen polévkou, hlavním jídlem, někdy doplněn salátem či dezertem (dle skladby jídelního lístku). Vždy nabízíme pouze jeden druh jídla.
  • Stravu si přihlašují individuálně u vedoucí jídelny, platí v hotovosti předem. Stravenky je možné zakoupit v pondělky a čtvrtky od 13,00 do 15,00 hodin a odhlásit nejpozději v 9 hodin předchozího pracovního dne.
  • Cena oběda pro ostatní strávníky činí 90,- Kč 

Výdejní doba:

Oběd pondělí - čtvrtek 12:30 - 15:00
Oběd pátek 12:00 - 13:30

Provoz jídelny upravuje Provozní řád jídelny