Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Knihovna


V KDS provozujeme vlastní knihovnu, která obsahuje cca 4000 svazků včetně doporučené literatury k maturitní zkoušce. Knihovní fond každoročně rozšiřujeme o nové tituly. 

Katalog knihovny je pro ubytované studentky přístupný přes knihovní systém Evergreen. Před první návštěvou knihovny se prosím registrujte ZDE.

Místnost slouží zároveň jako studovna, je vybavena několika PC s připojením k internetu.