Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Knihovna


KDS provozuje v domě vlastní knihovnu. Obsahuje cca 4000 svazků zaměřených převážně na beletrii, která patří mezi doporučovanou četbu k maturitní zkoušce. Katalog knihovny je přístupný přes knihovní systém Evergreen. Svazky je možné rezervovat. Místnost slouží zároveň jako studovna, je vybavena několika PC s připojením k internetu.

10. září 2015 bylo v naší knihovně zahájeno půjčování knih našim studentkám v knihovním systému Evergreen. Jde o moderní knihovní software podporující konsorciální model knihoven. Evergreen vznikl v roce 2006 v USA pro veřejné knihovny ve státě Georgia; v současné době Evergreen používá cca 800 veřejných i odborných či akademických knihoven v USA, Kanadě, Gruzii, Nizozemí, České republice i jinde.