Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Dokumenty ke stažení


Pro studentky

Přihlašovací dokumenty DM a ŠJ

Formuláře DM a ŠJ

Provozní řády a dokumenty DM a ŠJ

Provozní řády a podmínky HOSTELU KDS

Knihovna

Výroční zprávy