Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Stravování pro studenty


Pro studentky KDS zajišťuje celodenní stravování. Ubytování v KDS je z finančních důvodů na stravování vázáno – každá studentka odebere denně teplé jídlo = oběd a k tomu alespoň jedno studené.

Strava se vydává na platné podepsané stravenky. Za ztracené stravenky se náhrada nevydává. V případě, že dívka opouští z jakéhokoliv důvodu KDS, odhlásí si stravu do 9. hodiny předchozího dne a vrátí stravenky. Neodhlásí-li si stravu včas, stravné se jí neodečítá.

Poplatek za stravu od září 2022:

  • Snídaně (vč. přesnídávky) 30,- Kč
  • Oběd: 45,- Kč
  • večeře (včetně svačiny) 38,- Kč

Páteční „balíček na cestu“ je v ceně součtu oběd + večeře. Obsahuje zpravidla bagetu, ovoce či zeleninu nebo vhodnou tekutinu na cestu. 

Snídaně pondělí - pátek  06:50 - 07:30
Oběd pondělí - čtvrtek 12:30 - 15:00
Oběd pátek 12:00 - 13:30
Večeře pondělí - pátek 17:30 - 18:00