Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Výše plateb v domově mládeže od 1. 9. 2023


Služba Cena za osobu
Lůžko na pokoji (včetně poplatku za další školské služby, paušálu za wifi a elektrospotřebiče) 1.500 Kč/měsíc
Celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) 120 Kč/den

Platbu za ubytování můžete hradit hotovosti, složenkou, inkasem nebo převodem na účet 2700663453/2010. V hotovosti je platba splatná ke 30. dni předchozího měsíce, převodem, složenkou a inkasem je splatná do 25. dne předchozího měsíce.

Ubytovaná může používat vlastní elektrické spotřebiče (notebook, mobil, apod.) za poplatek stanovený v Ceníku KDS. Elektrospotřebič musí projít revizí. 

Ubytovaná může využívat také wifi v domě za poplatek stanovený taktéž v Ceníku KDS.

Upozornění: od 1.9. 2023 se zvyšuje měsíční poplatek za ubytování (včetně poplatku za další školské služby, paušálu za wifi a elektrospotřebiče) na Kč 1.500,--  a částka za celodenní stravování na Kč 120,--.