Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Výše plateb v domově mládeže od 1. 9. 2022


Služba Cena za osobu
Lůžko na pokoji  1.100 Kč/měsíc
Poplatek za další školské služby včetně paušálu za WIFI a elektrospotřebiče  300 Kč/měsíc
Celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) 113 Kč/den

Platbu za ubytování můžete hradit hotovosti, složenkou, inkasem nebo převodem na účet 2700663453/2010. V hotovosti je platba splatná ke 30. dni předchozího měsíce, převodem, složenkou a inkasem je splatná do 25. dne předchozího měsíce.

Ubytovaná může používat vlastní elektrické spotřebiče (notebook, mobil, apod.) za poplatek stanovený v Ceníku KDS. Elektrospotřebič musí projít revizí. 

Ubytovaná může využívat také wifi v domě za poplatek stanovený taktéž v Ceníku KDS.