Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Šablony OP JAK


Šablony II


Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelna realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které školské zařízení určilo jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školského zařízení, další vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností.

propagace Šablon