Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Spolupráce se školami


V KDS bydlí žákyně a studentky z více než 20 různých středních a vyšších odborných škol v Praze. Nejvíce dívek navštěvuje tyto školy:

Masarykova střední škola chemická

Křemencova 12/179
116 28 Praha 1
Kancelář: 222 924 444

logo mssch

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha

Logo

VOŠ a SPŠ dopravní

Masná 1000/18
110 00 Praha 1

Logo Masná

Střední škola knižní kultury

José Martího 3
162 00 Praha 6
logo SŠ knižní kultury

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

VOŠ zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

Ječná 33/527
120 00 Praha 2

Vyšší odborná škola publicistiky

Opatovická 160/18
110 00 Praha 1

Pražská konzervatoř

Na Rejdišti 1
110 00 Praha 1

VOŠ grafická a Střední průmyslová škola grafická

Hellichova 22
118 00 Praha 1

VOŠUP SUPŠ

Žižkovo nám. 1
130 00 Praha 3

VOŠ a Střední umělecká škola Václava Hollara

Hollarovo nám. 2
130 00 Praha 3

Gymnázium

Na Zatlance 11/1330
150 00 Praha 5