Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 

Ubytováváme studentky ze všech středních a vyšších odborných škol. Aktuálně z těchto:


Masarykova střední škola chemická

Křemencova 12/179
116 28 Praha 1
Kancelář: 222 924 444
www.mssch.cz

logo mssch

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6
110 00 Praha

Logo

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

5. května 51
140 00 Praha 4

Logo SOŠ zdravotnická

Akademické gymnázium

Štěpánská 22
110 00 Praha 1 - Nové Město

logo Stepanska

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

Ječná 33/527
120 00 Praha 2

VOŠON a SPŠO

Jablonského 3
170 00 Praha 7 - Holešovice

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel

U Půjčovny 1274/9
110 00 Praha 1

Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Panská 856/3
110 00 Praha 1

VOŠ a SPŠ dopravní

Masná 1000/18
110 00 Praha 1

Logo Masná

Gymnázium Jana Keplera

Parléřova 2
169 00 Praha 6

Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně

K Letišti 278
161 00 Praha 6 – Ruzyně

Evangelická akademie

Hrusická 2537/7
141 00 Praha 4

Gymnázium

Na Zatlance 11/1330
150 00 Praha 5

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická

Hellichova 22
118 00 Praha 1

Střední zdravotnická škola

Ruská 91/2200
100 00 Praha 10

VOŠUP SUPŠ

Žižkovo nám. 1
130 00 Praha 3

Obchodní akademie Holešovice

Jablonského 3/333
170 00 Praha 7

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

Resslova 8
120 00 Praha 2

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Hollarovo nám. 2
130 00 Praha 3

Pražská konzervatoř

Na Rejdišti 1
110 00 Praha 1

Střední škola knižní kultury

Perunova 6/179
130 00 Praha 3
Kancelář: 222 365 884
www.sskk.cz

logo SŠ knižní kultury