Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Jídelna


Jídelna KDS poskytuje kvalitní, domácí stravování ve dnech školního vyučování nejen ubytovaným studentkám, ale také studentům středních a vyšších odborných škol (z blízkého okolí) a dalším zájemcům. Na obědy se můžete přihlásit osobní návštěvou v kanceláři v přízemí. Více informací: Provozní řád jídelny KDS.

Jídelní lístek zde.

Stravování pro studentky


Pro studentky KDS zajišťuje celodenní stravování. Ubytování v KDS je z finančních důvodů na stravování vázáno – každá studentka odebere denně teplé jídlo = oběd a k tomu alespoň jedno studené. Strava se vydává na platné podepsané stravenky. Za ztracené stravenky se náhrada nevydává. V případě, že dívka opouští z jakéhokoliv důvodu KDS, odhlásí si stravu do 9. hodiny předchozího dne a vrátí stravenky. Neodhlásí-li si stravu včas, stravné se jí neodečítá. V době koronaviru je třeba řídit se aktuálními nařízeními příslušných institucí a vnitřními předpisy KDS. 

Poplatek za stravu:

  • aktuální cena na našich webových stránkách (záložka Přílohy - Ke ztažení - soubor Provozní řád jídelny)
Výdejní doba

Snídaně pondělí - pátek 06:50 - 07:30
Oběd pondělí - čtvrtek 12:30 - 15:00
Oběd pátek 12:00 - 13:30
Večeře pondělí - pátek 17:30 - 18:00

Stravování pro ostatní strávníky


Jídelna KDS je přístupná strávníkům s aktuálně platnou stravenkou nejdříve 15 min před řádnou výdejní dobou, strávníci jsou povinni opustit jídelnu nejpozději 15 min po řádné výdejní době. Při vstupu do budovy je nutné prokázat se platnou průkazkou strávníka. Do prostor KDS není povoleno vodit další cizí osoby.

Oběd je vždy tvořen polévkou, hlavním jídlem, někdy doplněn salátem či dezertem (dle skladby jídelního lístku). Vždy nabízíme pouze jeden druh jídla. Stravu si přihlašují individuálně u vedoucí jídelny, platí v hotovosti předem. Stravenky je možné zakoupit v pondělky a čtvrtky od 13,00 do 15,00 hodin a odhlásit nejpozději v 9 hodin předchozího pracovního dne. V době koronaviru je třeba řídit se aktuálními nařízeními příslušných institucí a vnitřními předpisy KDS. 

Cena oběda:

  • aktuální cena na našich webových stránkách (záložka Přílohy - Ke ztažení - soubor Provozní řád jídelny)
Výdejní doba

Oběd pondělí - čtvrtek 12:30 - 13:00
Oběd pátek 12:30 - 13:00