Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 


Výsledky 1. kola přihlášek k ubytování

Seznam nově přijatých studentek k ubytování v KDS

na školní rok 2020/2021

 

Registrační číslo

 

N20/1

Přijata

N20/4

Přijata

N20/5

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/6

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/7

Přijata

N20/9

Přijata

N20/10

Přijata

N20/11

Přijata

N20/14

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/17

Přijata

N20/19

Přijata

N20/20

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/21

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/22

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/23

Přijata, chybí dokument o přijetí *

N20/24

Nepřijata, postupuje do 2. kola, chybí dokument o přijetí *, chybí 2x Smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou

 
 

* Přijetí je podmíněno dodáním potvrzením o přijetí nebo zasláním čestného prohlášení zákonného zástupce (ke stažení na našem webu v záložkách DOKUMENTY > KE STAŽENÍ), který v letošním roce nahrazuje zápisový lístek. Tento dokument je nutný dodat po přijímacích zkouškách na střední školu, které proběhne během června, po zveřejnění výsledků o přijetí.

Pokud se tak nestane, přijetí nenabyde platnosti.

Do konce května zákonných zástupcům přijatých studentek zašleme e-mailem potvrzení o přijetí a další informace k přijetí a nástupu do KDS.

 

Ostatní zájemci nebyli přijati, protože nedodali přihlašovací dokumenty potřebné k zařazení do 1. kola. Mají možnost tak učinit a zařadit se do 2. kola, jehož datum bude upřesněno podle termínů přijímacích zkoušek na střední školy během června. 


Přejeme Vám vše dobré a těšíme se na vás!Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o cookies..