Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Mše svatá "studentská"

Každý první čtvrtek v měsíci v 18:30 zveme na společné slavení mše svaté. Kdo chce pomoct se zpěvem, čtením..., přijďte nabídnout své schopnosti na vychovatelnu.