Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Accommodation in our hotel