Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 


Změna termínu pro podávání přihlášek k ubytování

Z důvodu celoplošného posunutí termínu přijímacích zkoušek na střední školy na školní rok 2021/2022 se posouvá také termín prvního kola přijímání k ubytování v našem domově mládeže. 

 

Přihlašovací dokumenty včetně kopie zápisového lístku ze střední školy, na kterou jste byli přijati, zašlete na naši adresu nebo doručte osobně do 25. května 2021. Přihlášku a smlouvu ve dvou výtiscích je nutné dodat v originále. Zápisový lístkek je možné poslat e-mailem taktéž do 25. 5. 2021. 

 

Výsledky přijímání k ubytování budou pod Vašimi registračními čísly zveřejněny na našich webových stránkách od 27. - 31. 5. 2021. Zároveň Vám bude zasláno potvrzení o přijetí e-mailem, nebo rozhodnutí o nepřijetí poštou na adresu uvedenou v přihlášce. 

 

Těšíme se na Vás v novém školním roce.