Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 


Aktuální informace

Z nařízení Vlády ČR a MŠMT: "Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky."

Na základě tohoto nařízení můžeme tento týden 17. - 22. 1. 2021 ubytovat pouze žáky a studenty, kteří spadají do výjimky, tedy ty, kteří se účastní:  "praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb."


Více informací o provozu škol a školských zařízení naleznete na https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq