Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Informace o provozu