Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Pokojné Velikonoce

pohled na Prahu