Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

 


Přijímáme přihlášky na nový školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče, milé studentky,

pokud máte zájem ubytovat Vaši dceru v našem domově mládeže, zašlete na naši adresu vyplněnou přihlášku a smlouvu (více informací na kds.op.cz).

Zároveň Vás a Vaši dceru zveme na nezávaznou návštěvu spojenou s prohlídkou domu, při které Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Nedílnou součástí přihlašovacích dokumentů je:

  • vyplněný formulář - Přihláška 
  • podepsaný dokument Smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou (dále jen "smlouva") ve dvou výtiscích - smlouva se stane účinnou, pokud bude žadatelka přijata k ubytování v KDS.
  • pro žákyně přijaté do prvních ročníků středních škol kopie zápisového lístku
  • potvrzení o studiu / rozhodnutí o přijetí platné pro příslušný rok pro žákyně a studentky jiných ročníků.

Vyplněnou přihlášku s podepsanou smlouvou (2 výtisky), zápisovým lístkem / potvrzením o studiu je třeba zaslat do 13. května na adresu KDS. Po obdržení přihlášky bude e-mailem zasláno registrační číslo žadatelky o ubytování na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Další informace na našem webu http://kds.op.cz/cs/domov-mladeze-praha/pokyny-k-prijimani-ubytovani/

 

 

 

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o cookies..