Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

Adventní zdobení perníčků