Katolický domov studujících

domov mládeže a školní jídelna

O domově


Domov mládeže má kapacitu 83 studentek, které jsou ubytované ve 2-4 (jeden pěti) lůžkových pokojích s vlastní koupelnou. Chod domu zajišťuje 12 zaměstnanců, z toho jsou 3 vychovatelky. Studentky mají k dispozici Wi-Fi v celém domě, knihovnu se studovnou a PC, jídelnu, posilovnu, keramickou dílnu, dvorek a kapli sv. Dominika. Dům je otevřen vždy od neděle 17h do pátku 16h (září-červen) mimo dnů pracovního a školního volna. Domov mládeže se řídí Vnitřním řádem.

Studentka střední školy se v rámci Školního vzdělávacího programu KDS a Minimálního preventivního programu KDS v prvním pololetí zúčastní jednoho workshopu zrealizovaného pro její ročník. Ve druhém pololetí si bude moct vybrat z nabízených worshopů a povinně se zúčastní jednoho z nich. Skrze MOVE ON se mohou připojit a přijmout výzvy alias challenges, kterými mohou posunout své hranice, limity a překonat sebe sama. Mohou také přijmout pozvání na akce pořádané nebo zprostředkované KDS, které jsou z nejrůznějších oblastí: kulturní (koncerty, divadlo, muzeum, kino, výstavy), sportovní (plavání, posilovna, běhání, lanové centrum, horolezecká stěna), kreativní (tvoření, paličkování, rozhlasové vysílání, keramika, fotokroužek), sociální (dobrovolnictví v sociální a neziskové sféře) a duchovní (biblický, večery chval, společná modlitba). Vše je dle aktuální nabídky. Mohou využívat možnosti pomoci při přípravě do školy.

Snažíme se vytvářet prostředí vzájemné důvěry a rodinnou atmosféru. Prioritou je poskytnout děvčatům vhodné podmínky pro studium, pro osvojování si duchovních a etických hodnot i pro rozvoj smyslu pro odpovědnost.

Patrony našeho domova se stali blahoslavený Pierre Giorgio Frassati a blahoslavená Júlia Stanislava Rodzinská.

Rychlý dotazník:


  • Jsi studentka (nebo budeš) střední nebo vyšší odborné školy?
  • Máš trvalé bydliště mimo Prahu?
  • Chceš bydlet v centru Prahy?
  • Chceš trávit aktivně volný čas?
  • Chceš mít každý den kvalitní oběd?

Pokud jsi odpověděla 5x ANO, pak neváhej a pošli vyplněnou přihlášku nebo přijď na nezávaznou návštěvu s prohlídkou domu.